Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Data publikacji: 2021-02-04

 • treningi umiejętności społecznych;
 • terapia zajęciowa w 6 pracowniach;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • grupa wsparcia dla osób chorych na schizofrenię;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • opieka medyczna, profilaktyka i edukacja zdrowotna;  
 • niezbędna opieka i wsparcie w czynnościach samoobsługowych;  
 • grupy rozwoju zainteresowań;
 • projekty animacyjne, zmierzające do aktywizacji społecznej i aktywnej integracji;
 • wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne;
 • ciepły posiłek.