Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu

Działalność - wybierz podmenu:

Terapia zajęciowa prowadzona w 7 pracowniach

Data publikacji: 2021-02-04

  1. Animacji i rekreacji ruchowej.
  2. Edukacyjno-biblioterapeutycznej.
  3. Krawiecko-tkackiej.
  4. Kulinarnej.
  5. Multimedialnej.
  6. Myzyczno-teatralnej.
  7. Plastycznej.