Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu

Działalność - wybierz podmenu:

Cykl animacyjny „TACY SAMI”

Data publikacji: 2021-02-04

Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnościami zrzeszone w stowarzyszeniach z terenu gminy Rawicz, uczestnicy ŚDS, DPS i DDPS z subregionu leszczyńskiego. Realizowany w od grudnia 2014r.

Cele:

 • promocja ochrony zdrowia psychicznego;
 • propagowanie pozytywnego wizerunku osób z  zaburzeniami psychicznymi wśród społeczności lokalnej, w tym najmłodszego pokolenia;
 • promocja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych;
 • wymiana doświadczeń i integracja środowisk, obejmujących wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 • stymulowanie do aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez różnorodne formy oddziaływań. 

Działania:  

 1. Przegląd Taneczny dla grup osób z niepełnosprawnościami p.h.: „Tanecznym krokiem”.
 2. Konkurs plastyczny dla uczniów rawickich placówek oświatowych (niepełnosprawność w oczach dzieci).

Cykl realizowany w partnerstwie z rawickimi organizacjami pozarządowymi: „Pomocna dłoń”, „Z nadzieją w przyszłość”, działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Rezultaty:

 • zainteresowanie społeczeństwa tematyką ochrony zdrowia psychicznego;
 • zmiana postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi wśród społeczności lokalnej, a szczególnie dzieci i młodzieży;
 • zaakcentowanie zasobów i potrzeb osób z niepełnosprawnościami przez pryzmat ich artystycznych dokonań;
 • zainspirowanie środowisk, obejmujących wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi do podejmowania działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego;
 • zaktywizowanie osób z zaburzeniami psychicznymi  do działania, wyrażania emocji  poprzez udział w urozmaiconych formach terapeutycznych.

 

„KREATYWNI LUDZIE – KREATYWNY ŚWIAT"

Data publikacji: 2021-02-04

Adresaci: 36 uczestników ŚDS w Rawiczu. Rozpoczęcie: styczeń 2013r.

Cele:

 • promocja ochrony zdrowia psychicznego;
 • aktywizowanie do twórczego działania osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • rozwój zainteresowań, pasji i hobby;
 • promowanie twórczości osób z niepełnosprawnościami;
 • aktywna integracja;
 • wzrost samooceny i poczucia sprawstwa.

Założenia:
Każdego miesiąca w ostatni czwartek 1 z uczestników ŚDS, podczas swojego DNIA AUTORSKIEGO prezentuje swoje zainteresowania, pasje, marzenia lub pomysł na kreatywne spędzenie czasu i włącza do wspólnego działania pozostałych uczestników.
Czas na przygotowanie (min.: wykonanie zaproszeń, planu spotkania, organizacja dnia i prezentacja swoich pasji umiejętności): 1 miesiąc.

Nagroda: zdjęcie uczestnika (wykonane podczas realizacji DNIA AUTORSKIEGO) zostanie zamieszczone w GALERII KREATYWNYCH LUDZI, umieszczonej na ścianach parteru ŚDS.